nowszy Czytaj nastepny starszy

VI SpotkanieCzłonkowskie Oddziału Podlaskiego PTI w dniach 16-17.10.2017r., w Hołnach Mejera

Spotkanie – zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI - zorganizowano w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Białostockiej. Członkowie OPdl. zostali zaproszeni mailowo, rejestrację uczestników przeprowadzono poprzez ankietę Doodle.
Uczestników spotkania powitał Prezes Oddziału Podlaskiego PTI - dr hab. Zenon A. Sosnowski, prof. Politechniki Białostockiej. Przedstawił program spotkania i życzył uczestnikom uzyskania nowych informacji, nabycia nowych umiejętności a także nawiązania kontaktów i owocnych dyskusji kuluarowych.
Dalszą część  spotkania prowadził wiceprezes OPdl. PTI  Zdzisław Babicz.

Realizowany był ustalony wcześniej program spotkania:

Wykład 1 - Jak w praktyce skorzystać z technologii biometrycznej. - Zbigniew Forenc

Podczas prelekcji omówione zostały metody identyfikacji osób za pomocą technologii biometrycznej, zaprezentowane zostały urządzenia wykorzystywane w tym zakresie.

Wykład 2 - Służby IT a ochrona danych osobowych - Wojciech Jakubowski

Prezentowane wykłady wzbudziły duże zainteresowanie i wywołały ożywioną dyskusję, która przeciągnęła się poza czas przewidziany do rozpoczęcia ogniska integracyjnego i była kontynuowana podczas trwania ogniska.
Drugi dzień rozpoczął się od wystąpienia kol. Andrzeja  Samborskiego na temat  „Zastosowanie informatyki w urządzeniach codziennego użytku"
Kolejną prezentację przeprowadził kol. Adam Chojnowski - biegły sądowy na temat „Nowe technologie w informatyce śledczej”
Podczas wykładu zostały zaprezentowane metody badań stosowane w informatyce śledczejoraz urządzenia wykorzystywane do prowadzenia analiz. Kol. Adam Chojnowski podzielił się refleksjami z pracy biegłego sądowego.


Spotkanie Członkowskie zakończył Prezes OPodl. PTI -  Zenon  Sosnowski – dziękując prelegentom za interesujące wystąpienia, uczestnikom za udział w dyskusji. Spotkanie uznał za ważne, poszerzające wiedzę i umiejętności uczestników.
W VI Podlaskim Spotkaniu Członkowskim uczestniczyło 25 członków Oddziału Podlaskiego PTI.

Zdzisław Babicz
 

Aktualności

2019-12-27 Zaproszenie na konferencję "Informatyka w rolnictwie" - 16.01.2020

Wspólna polityka rolna UE stawia nowe wyzwania i określa nowe cele do osiągnięcia. W najbliższej przyszłości główne cele to: zagwarantowanie rentownej produkcji żywności, zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie zmiany klimatu oraz przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

... czytaj wiecej
2019-09-18 Nagroda Edukacyjna OPPTINE

Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Podlaski, wykonując swoje statutowe zadania wspierania rozwoju informatyki i edukacji informatycznej, realizuje kolejną edycję Nagrody Edukacyjnej OP2TINE (2019).

 ... czytaj wiecej

2019-03-12 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów, studentów i pracowników do wspólnego świętowania Dnia Liczby Pi.

... czytaj wiecej
2018-11-03 Zaproszenie

 Zapraszamy na otwarcie wystawy o historii informatyki polskiej - "70 lat polskiej informatyki", która odnędzie się 8 listopada (czwartek)  o godz. 11:00 w siedzibie Politechniki Białostockiej, Aula W12B.