nowszy Czytaj nastepny starszy

VI SpotkanieCzłonkowskie Oddziału Podlaskiego PTI w dniach 16-17.10.2017r., w Hołnach Mejera

Spotkanie – zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI - zorganizowano w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Białostockiej. Członkowie OPdl. zostali zaproszeni mailowo, rejestrację uczestników przeprowadzono poprzez ankietę Doodle.
Uczestników spotkania powitał Prezes Oddziału Podlaskiego PTI - dr hab. Zenon A. Sosnowski, prof. Politechniki Białostockiej. Przedstawił program spotkania i życzył uczestnikom uzyskania nowych informacji, nabycia nowych umiejętności a także nawiązania kontaktów i owocnych dyskusji kuluarowych.
Dalszą część  spotkania prowadził wiceprezes OPdl. PTI  Zdzisław Babicz.

Realizowany był ustalony wcześniej program spotkania:

Wykład 1 - Jak w praktyce skorzystać z technologii biometrycznej. - Zbigniew Forenc

Podczas prelekcji omówione zostały metody identyfikacji osób za pomocą technologii biometrycznej, zaprezentowane zostały urządzenia wykorzystywane w tym zakresie.

Wykład 2 - Służby IT a ochrona danych osobowych - Wojciech Jakubowski

Prezentowane wykłady wzbudziły duże zainteresowanie i wywołały ożywioną dyskusję, która przeciągnęła się poza czas przewidziany do rozpoczęcia ogniska integracyjnego i była kontynuowana podczas trwania ogniska.
Drugi dzień rozpoczął się od wystąpienia kol. Andrzeja  Samborskiego na temat  „Zastosowanie informatyki w urządzeniach codziennego użytku"
Kolejną prezentację przeprowadził kol. Adam Chojnowski - biegły sądowy na temat „Nowe technologie w informatyce śledczej”
Podczas wykładu zostały zaprezentowane metody badań stosowane w informatyce śledczejoraz urządzenia wykorzystywane do prowadzenia analiz. Kol. Adam Chojnowski podzielił się refleksjami z pracy biegłego sądowego.


Spotkanie Członkowskie zakończył Prezes OPodl. PTI -  Zenon  Sosnowski – dziękując prelegentom za interesujące wystąpienia, uczestnikom za udział w dyskusji. Spotkanie uznał za ważne, poszerzające wiedzę i umiejętności uczestników.
W VI Podlaskim Spotkaniu Członkowskim uczestniczyło 25 członków Oddziału Podlaskiego PTI.

Zdzisław Babicz
 

Aktualności

2017-11-10 VI SpotkanieCzłonkowskie Oddziału Podlaskiego PTI w dniach 16-17.10.2017r., w Hołnach Mejera

Spotkanie – zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI - zorganizowano w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Białostockiej. Członkowie OPdl. zostali zaproszeni mailowo, rejestrację uczestników przeprowadzono poprzez ankietę Doodle.
Uczestników spotkania powitał Prezes Oddziału Podlaskiego PTI - dr hab. Zenon A. Sosnowski, prof. Politechniki Białostockiej. Przedstawił program spotkania i życzył uczestnikom uzyskania nowych informacji, nabycia nowych umiejętności a także nawiązania kontaktów i owocnych dyskusji kuluarowych.
Dalszą część  spotkania prowadził wiceprezes OPdl. PTI  Zdzisław Babicz.
... czytaj wiecej

2017-11-06 Podlaskie EduInnowacje 2017

Entuzjaści nowoczesnych technologii spotkali się na Konferencji Podlaskie EDUinnowacje w Mońkach

Jak nowocześnie uczyć? Jak nawiązywać dobre relacje? Odpowiedzi na to pytanie szukało ponad stu nauczycieli z województwa podlaskiego uczestniczących w dniach 7 i 8.10 w konferencji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Celem "Podlaskich Eduinnowacji 2017" było zaprezentowanie uczestnikom nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w edukacji na miarę XXI wieku.... czytaj wiecej

2017-03-30 Kształcenie dualne na poziomie szkół wyższych - Waldemar Grądzki

 W trakcie III Walnego Zgromadzenia Członków PTI Oddziału Podlaskiego miało miejsce wystapienie naszego Szanownego Kolegi Waldemara Grądzkiego w zakresie kształcenia dualnego na poziomie szkół wyższych. Zachecamy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z prezentacją nszego Kolegi. Pobierz prezentację - kliknij tu. ... czytaj wiecej

2017-03-19 Nagroda Edukacyjna OP2TINE 2017

 ... czytaj wiecej