nowszy Czytaj nastepny starszy

Nagroda Edukacyjna OP2TINE 2017

 

Zarząd Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego ogłasza edycję 2017 Nagrody Edukacyjnej OP2TINE (Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Informatycznego Nagroda Edukacyjna).

Celem przyznawania Nagrody jest:

o   Uhonorowanie osób/instytucji zasłużonych dla rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacji informatyki

o   Promowanie rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacja informatyki

o   Promocja PTI i OPDL PTI

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:

o   Indywidualna - za osiągnięcia w zakresie edukacji informatycznej i wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce

o   Instytucjonalna - za inicjatywy/przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji informatyki i e-edukacji

Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać:

o   Instytucje edukacyjne działające na Podlasiu

o   Grupy członków OPdl PTI (co najmniej 5 osób w grupie)

Zgłoszenia kandydatur do Nagrody będą przyjmowane do 21.04.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 25.05 podczas wojewódzkiej konferencji promującej edukację informatyczną.

Regulamin Nagrody i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie -> Nagroda Edukacyjna OPPTINE

Z przyjemnością udzielę dodatkowych informacji o Nagrodzie.

Z upoważnienia Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI

 

Zdzisław Babicz zdzisław.babicz@zg.pti.org.pl

Aktualności

2018-04-30 Relacja z IV Podlaskiej Konferencji Informatycznej

 19 kwietnia odbyła się IV Podlaska Konferencja Informatyczna "RODO w praktyce" zorganizowana przez Koło PTI w Łomży.  W konferencji udział wzięło około 280 osób. Jest ona dowodem, że nasze konferencje są trafne tematycznie i dobrze zorganizowane. Zapraszamy do obejrzenia relacji foto.

Kliknij w link aby obejrzeć fotogalerię.

2017-11-10 VI SpotkanieCzłonkowskie Oddziału Podlaskiego PTI w dniach 16-17.10.2017r., w Hołnach Mejera

Spotkanie – zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI - zorganizowano w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Białostockiej. Członkowie OPdl. zostali zaproszeni mailowo, rejestrację uczestników przeprowadzono poprzez ankietę Doodle.
Uczestników spotkania powitał Prezes Oddziału Podlaskiego PTI - dr hab. Zenon A. Sosnowski, prof. Politechniki Białostockiej. Przedstawił program spotkania i życzył uczestnikom uzyskania nowych informacji, nabycia nowych umiejętności a także nawiązania kontaktów i owocnych dyskusji kuluarowych.
Dalszą część  spotkania prowadził wiceprezes OPdl. PTI  Zdzisław Babicz.
... czytaj wiecej

2017-11-06 Podlaskie EduInnowacje 2017

Entuzjaści nowoczesnych technologii spotkali się na Konferencji Podlaskie EDUinnowacje w Mońkach

Jak nowocześnie uczyć? Jak nawiązywać dobre relacje? Odpowiedzi na to pytanie szukało ponad stu nauczycieli z województwa podlaskiego uczestniczących w dniach 7 i 8.10 w konferencji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Celem "Podlaskich Eduinnowacji 2017" było zaprezentowanie uczestnikom nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w edukacji na miarę XXI wieku.... czytaj wiecej

2017-03-30 Kształcenie dualne na poziomie szkół wyższych - Waldemar Grądzki

 W trakcie III Walnego Zgromadzenia Członków PTI Oddziału Podlaskiego miało miejsce wystapienie naszego Szanownego Kolegi Waldemara Grądzkiego w zakresie kształcenia dualnego na poziomie szkół wyższych. Zachecamy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z prezentacją nszego Kolegi. Pobierz prezentację - kliknij tu. ... czytaj wiecej