nowszy Czytaj nastepny starszy

Nagroda Edukacyjna OP2TINE 2017

 

Zarząd Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego ogłasza edycję 2017 Nagrody Edukacyjnej OP2TINE (Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Informatycznego Nagroda Edukacyjna).

Celem przyznawania Nagrody jest:

o   Uhonorowanie osób/instytucji zasłużonych dla rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacji informatyki

o   Promowanie rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacja informatyki

o   Promocja PTI i OPDL PTI

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:

o   Indywidualna - za osiągnięcia w zakresie edukacji informatycznej i wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce

o   Instytucjonalna - za inicjatywy/przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji informatyki i e-edukacji

Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać:

o   Instytucje edukacyjne działające na Podlasiu

o   Grupy członków OPdl PTI (co najmniej 5 osób w grupie)

Zgłoszenia kandydatur do Nagrody będą przyjmowane do 21.04.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 25.05 podczas wojewódzkiej konferencji promującej edukację informatyczną.

Regulamin Nagrody i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie -> Nagroda Edukacyjna OPPTINE

Z przyjemnością udzielę dodatkowych informacji o Nagrodzie.

Z upoważnienia Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI

 

Zdzisław Babicz zdzisław.babicz@zg.pti.org.pl

Aktualności

2017-03-30 Kształcenie dualne na poziomie szkół wyższych - Waldemar Grądzki

 W trakcie III Walnego Zgromadzenia Członków PTI Oddziału Podlaskiego miało miejsce wystapienie naszego Szanownego Kolegi Waldemara Grądzkiego w zakresie kształcenia dualnego na poziomie szkół wyższych. Zachecamy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z prezentacją nszego Kolegi. Pobierz prezentację - kliknij tu. ... czytaj wiecej

2017-03-19 Nagroda Edukacyjna OP2TINE 2017

 ... czytaj wiecej

2017-02-28 III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego - 25.03.2017r.

 W związku z uchwałą ZG dot. zwołania na 24 czerwca 2017 roku XII Zjazdu Delegatów PTI, Zarząd Oddziału, na podstawie § 28 punkt 3 oraz § 29 punkty 1 i 2 Statutu, zwołuje na 25 marca 2017 r. (sobota) III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego i ustala miejsce jego przeprowadzenia w CK TITANIC, ul. Pogodna 16d w Białymstoku, godz. 11:00 – pierwszy termin, godz. 11:15 – drugi termin.

Treść uchwały

2017-02-28 Nagroda Edukacyjną Oddziału Podlaskiego PTI - OP2TINE

Nagroda Edukacyjną Oddziału Podlaskiego PTI - OP2TINE

Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI, uchwałą nr 19/II/2016 z 22 stycznia 2016r., ustanowił Nagrodę Edukacyjną OP2TINE. (Oddział Podlaski PTI Nagroda Edukacyjna). Zdzisław Babicz został upoważniony do realizacji działań związanych z przyznaniem Nagrody.

... czytaj wiecej