nowszy Czytaj nastepny starszy

Nagroda Edukacyjną Oddziału Podlaskiego PTI - OP2TINE

Nagroda Edukacyjną Oddziału Podlaskiego PTI - OP2TINE

Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI, uchwałą nr 19/II/2016 z 22 stycznia 2016r., ustanowił Nagrodę Edukacyjną OP2TINE. (Oddział Podlaski PTI Nagroda Edukacyjna). Zdzisław Babicz został upoważniony do realizacji działań związanych z przyznaniem Nagrody.

 Bogdan Dyjuk i Zdzisław Babicz wręczają statuetkę prezesowi Fundacji CoderDojo Polska Kamilowi Sijce

 

Celem przyznawania Nagrody jest:

  • Uhonorowanie osób/instytucji zasłużonych dla rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacji informatyki
  • Promowanie rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacja informatyki
  • Promocja PTI i OPDL PTI

Nagroda przyznana jest w dwóch kategoriach:

  • Indywidualna - za osiągnięcia w zakresie edukacji informatycznej i wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce
  • Instytucjonalna - za inicjatywy/przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji informatyki i e-edukacji

Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać:

  • Instytucje edukacyjne działające na Podlasiu
  • Grupy członków OPdl PTI (co najmniej 5 osób w grupie)

Honorowy patronat nad Nagrodą Edukacyjną - edycja 2016 objął Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Informacje o Nagrodzie zostały opublikowane w mediach internetowych, na stronach Kuratorium Oświaty w w Białymstoku i wojewódzkich placówek doskonalenia nauczycieli  oraz rozesłane do szkół i placówek oświatowych Podlasia.

Uruchomione zostały: profil OP2TINE na FB oraz witryna internetowa z formularzami zgłoszeniowymi. Spośród zgłoszonych kandydatów Jury Nagrody wybrało laureatów; przyznane zostały także wyróżnienia.

Podczas wojewódzkiej konferencji „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji” uroczyście zostały wręczone Nagrody Edukacyjne Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Współorganizowali Konferencję: Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego i Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Konferencja odbyła się 18.05.2016r. w Uniwersyteckim Centrum Kultury Uniwersytetu w Białymstoku.

W konferencji uczestniczyli: Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, odpowiedzialny za edukację Członek Zarządu Bogdan Dyjuk i wicemarszałek Anna Naszkiewicz, nadzorująca m.in. projekty informatyczne, a także nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządów i firm współpracujących w tworzeniu PPE.

Informację o celach, zasadach przyznawania i laureatach Nagrody Edukacyjnej przekazał Zdzisław Babicz – przewodniczący Jury Nagrody Edukacyjnej, członek ZG i ZO Podlaskiego PTI

Laureatami Nagrody Edukacyjnej Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego w roku 2016 zostali:

Kategoria indywidualna:

Nagroda Edukacyjna - Ireneusz Bujnowski – I LO Białystok

Wyróżnienia:

Jan Chomik - Zespół Szkół Elektrycznych Białystok

Barbara Kołcz – Gimnazjum w Wasilkowie

Michał Niedźwiecki - Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży

Jarosław Raciborski – Zespół Szkół Elektrycznych Białystok

Anna Rybak – Uniwersytet w Białymstoku

Kategoria instytucjonalna:

Nagroda Edukacyjna Fundacja CodrDojo Polska - Prezes Kamil Sijko

Wyróżnienia:

Szkoła Podstawowa w Borkowie – dyrektor Dariusz Wojciech Przestrzelski

Zespół Szkół Elektrycznych im. Prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku - dyrektor Anna Niczyporuk

Laureaci otrzymali statuetki ufundowane przez OPdl PTI, wyróżnieni dyplomy. Wręczyli je wicemarszałek woj. podlaskiego Anna Naszkiewicz, członek zarządu woj. podlaskiego Bogdan Dyjuk oraz Antoni Cichocki i Zdzisław Babicz z OPdl PTI.

Reportaż z Konferencji został zamieszczony we Wrotach Podlasia, relacja znalazła się także w Telewizji Narew.

Nagroda Edukacyjna, informacje w mediach z uroczystego wręczenia Nagrody przyczyniły się do popularyzacji edukacji informatycznej oraz Oddziału Podlaskiego PTI.

Mam nadzieję, ze w przyszłym roku zrealizowana zostanie Nagroda Edukacyjna edycja 2017.

Zdzisław Babicz

Galeria

Aktualności

2017-03-30 Kształcenie dualne na poziomie szkół wyższych - Waldemar Grądzki

 W trakcie III Walnego Zgromadzenia Członków PTI Oddziału Podlaskiego miało miejsce wystapienie naszego Szanownego Kolegi Waldemara Grądzkiego w zakresie kształcenia dualnego na poziomie szkół wyższych. Zachecamy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z prezentacją nszego Kolegi. Pobierz prezentację - kliknij tu. ... czytaj wiecej

2017-03-19 Nagroda Edukacyjna OP2TINE 2017

 ... czytaj wiecej

2017-02-28 III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego - 25.03.2017r.

 W związku z uchwałą ZG dot. zwołania na 24 czerwca 2017 roku XII Zjazdu Delegatów PTI, Zarząd Oddziału, na podstawie § 28 punkt 3 oraz § 29 punkty 1 i 2 Statutu, zwołuje na 25 marca 2017 r. (sobota) III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego i ustala miejsce jego przeprowadzenia w CK TITANIC, ul. Pogodna 16d w Białymstoku, godz. 11:00 – pierwszy termin, godz. 11:15 – drugi termin.

Treść uchwały

2017-02-28 Nagroda Edukacyjną Oddziału Podlaskiego PTI - OP2TINE

Nagroda Edukacyjną Oddziału Podlaskiego PTI - OP2TINE

Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI, uchwałą nr 19/II/2016 z 22 stycznia 2016r., ustanowił Nagrodę Edukacyjną OP2TINE. (Oddział Podlaski PTI Nagroda Edukacyjna). Zdzisław Babicz został upoważniony do realizacji działań związanych z przyznaniem Nagrody.

... czytaj wiecej