nowszy Czytaj nastepny starszy

Nagroda Edukacyjna OP2TINE

Nagroda Edukacyjna OP2TINE - Zaproszenie


Doceniając znaczenie informatyki i technologii informacyjnej w rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego XXI w., Zarząd Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego ustanowił Nagrodę Edukacyjną.

Celem przyznawania Nagrody jest
-    uhonorowanie osób/instytucji zasłużonych dla rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacji informatyki na terenie woj. podlaskiego,
-    promowanie rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacji informatyki.
Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:
-    indywidualna - za osiągnięcia w zakresie edukacji informatycznej i wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce,
-    instytucjonalna - za inicjatywy/przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji informatyki i e-edukacji.
Kandydatów do nagród mogą zgłaszać:
-    instytucje edukacyjne działające na Podlasiu,
-    grupy członków Oddziału Podlaskiego PTI (co najmniej 5 osób w grupie).
Nagroda Edukacyjna o nazwie OP2TINE zostanie uroczyście wręczona na konferencji odbywającej się w okresie Dni Społeczeństwa Informacyjnego (maj 2016r.)

Informacje o Nagrodzie i regulamin są dostępne m. in. przez stronę www Oddziału Podlaskiego PTI, profil na Facebooku https://www.facebook.com/Opptine oraz na stronie CEN Białystok – http://cen.bialystok.pl

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 29.04.2016r.
Szczegółowych informacji o Nagrodzie udzieli Zdzisław Babicz z Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI – zdzislaw.babicz@zg.pti.org.pl

Prosimy o zgłaszanie: nauczycieli, edukatorów, instytucji edukacyjnych – kandydatów do Nagrody Edukacyjnej.
Prosimy o wykorzystanie - elektronicznych formularzy zgłoszeniowych

Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI

Aktualności

2017-03-30 Kształcenie dualne na poziomie szkół wyższych - Waldemar Grądzki

 W trakcie III Walnego Zgromadzenia Członków PTI Oddziału Podlaskiego miało miejsce wystapienie naszego Szanownego Kolegi Waldemara Grądzkiego w zakresie kształcenia dualnego na poziomie szkół wyższych. Zachecamy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z prezentacją nszego Kolegi. Pobierz prezentację - kliknij tu. ... czytaj wiecej

2017-03-19 Nagroda Edukacyjna OP2TINE 2017

 ... czytaj wiecej

2017-02-28 III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego - 25.03.2017r.

 W związku z uchwałą ZG dot. zwołania na 24 czerwca 2017 roku XII Zjazdu Delegatów PTI, Zarząd Oddziału, na podstawie § 28 punkt 3 oraz § 29 punkty 1 i 2 Statutu, zwołuje na 25 marca 2017 r. (sobota) III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego i ustala miejsce jego przeprowadzenia w CK TITANIC, ul. Pogodna 16d w Białymstoku, godz. 11:00 – pierwszy termin, godz. 11:15 – drugi termin.

Treść uchwały

2017-02-28 Nagroda Edukacyjną Oddziału Podlaskiego PTI - OP2TINE

Nagroda Edukacyjną Oddziału Podlaskiego PTI - OP2TINE

Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI, uchwałą nr 19/II/2016 z 22 stycznia 2016r., ustanowił Nagrodę Edukacyjną OP2TINE. (Oddział Podlaski PTI Nagroda Edukacyjna). Zdzisław Babicz został upoważniony do realizacji działań związanych z przyznaniem Nagrody.

... czytaj wiecej