nowszy Czytaj nastepny starszy

Nagroda Edukacyjna OP2TINE

Nagroda Edukacyjna OP2TINE - Zaproszenie


Doceniając znaczenie informatyki i technologii informacyjnej w rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego XXI w., Zarząd Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego ustanowił Nagrodę Edukacyjną.

Celem przyznawania Nagrody jest
-    uhonorowanie osób/instytucji zasłużonych dla rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacji informatyki na terenie woj. podlaskiego,
-    promowanie rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacji informatyki.
Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:
-    indywidualna - za osiągnięcia w zakresie edukacji informatycznej i wykorzystania narzędzi TIK w dydaktyce,
-    instytucjonalna - za inicjatywy/przedsięwzięcia w zakresie popularyzacji informatyki i e-edukacji.
Kandydatów do nagród mogą zgłaszać:
-    instytucje edukacyjne działające na Podlasiu,
-    grupy członków Oddziału Podlaskiego PTI (co najmniej 5 osób w grupie).
Nagroda Edukacyjna o nazwie OP2TINE zostanie uroczyście wręczona na konferencji odbywającej się w okresie Dni Społeczeństwa Informacyjnego (maj 2016r.)

Informacje o Nagrodzie i regulamin są dostępne m. in. przez stronę www Oddziału Podlaskiego PTI, profil na Facebooku https://www.facebook.com/Opptine oraz na stronie CEN Białystok – http://cen.bialystok.pl

Zgłoszenia kandydatów przyjmujemy do 29.04.2016r.
Szczegółowych informacji o Nagrodzie udzieli Zdzisław Babicz z Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI – zdzislaw.babicz@zg.pti.org.pl

Prosimy o zgłaszanie: nauczycieli, edukatorów, instytucji edukacyjnych – kandydatów do Nagrody Edukacyjnej.
Prosimy o wykorzystanie - elektronicznych formularzy zgłoszeniowych

Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI

Aktualności

2017-11-10 VI SpotkanieCzłonkowskie Oddziału Podlaskiego PTI w dniach 16-17.10.2017r., w Hołnach Mejera

Spotkanie – zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI - zorganizowano w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Białostockiej. Członkowie OPdl. zostali zaproszeni mailowo, rejestrację uczestników przeprowadzono poprzez ankietę Doodle.
Uczestników spotkania powitał Prezes Oddziału Podlaskiego PTI - dr hab. Zenon A. Sosnowski, prof. Politechniki Białostockiej. Przedstawił program spotkania i życzył uczestnikom uzyskania nowych informacji, nabycia nowych umiejętności a także nawiązania kontaktów i owocnych dyskusji kuluarowych.
Dalszą część  spotkania prowadził wiceprezes OPdl. PTI  Zdzisław Babicz.
... czytaj wiecej

2017-11-06 Podlaskie EduInnowacje 2017

Entuzjaści nowoczesnych technologii spotkali się na Konferencji Podlaskie EDUinnowacje w Mońkach

Jak nowocześnie uczyć? Jak nawiązywać dobre relacje? Odpowiedzi na to pytanie szukało ponad stu nauczycieli z województwa podlaskiego uczestniczących w dniach 7 i 8.10 w konferencji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Celem "Podlaskich Eduinnowacji 2017" było zaprezentowanie uczestnikom nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w edukacji na miarę XXI wieku.... czytaj wiecej

2017-03-30 Kształcenie dualne na poziomie szkół wyższych - Waldemar Grądzki

 W trakcie III Walnego Zgromadzenia Członków PTI Oddziału Podlaskiego miało miejsce wystapienie naszego Szanownego Kolegi Waldemara Grądzkiego w zakresie kształcenia dualnego na poziomie szkół wyższych. Zachecamy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z prezentacją nszego Kolegi. Pobierz prezentację - kliknij tu. ... czytaj wiecej

2017-03-19 Nagroda Edukacyjna OP2TINE 2017

 ... czytaj wiecej