Komunikat z posiedzenia Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI w Białymstoku

W dn. 26.02.2014 roku w posiedzeniu Zarządu wzięli udział członkowie Zarządu oraz zaproszeni goście. Po przywitaniu zebranych członków ZO i zaproszonych gości przez Prezesa Oddziału Zenona Sosnowskiego , przystąpiono do obrad. Na początku zebrania jednogłośnie został zatwierdzony porządek zebrania ZOPDL PTI.

Następnie po sugestii kol . Wiesława Półjanowicza - członka Prezydium ZO zatwierdzono jednogłośnie protokół z poprzedniego posiedzenia. W kolejnym punkcie obrad Prezes OPDL poinformował zebranych o najważniejszych tematach poruszanych na posiedzeniach ZG jakie odbyły się odostatniego posiedzenia ZO PTI.

Nastepnie podjęto jednogłośnie uchwałę o skreśleniu członków naszego oddziału PTI z listy członków głównie z powodów nieuregulowanych płatności składek, natomiast w kolejnym punkcie porządku obrad po analizie dokumentacji (deklaracji członkowskich) jednogłośnie przyjęto uchwałę ZO w sprawie przyjęć nowych członków w poczet naszego OPDL PTI.

W kolejnym punkcie zebrania Prezes przestawił informację o budżecie naszego oddziału na 2014 r. i sprawozdanie z realizacji budżetu w 2013 r. , po dyskusji analitycznej z optymizmem zakończono analizowany punkt. W kolejnym punkcie podjęto uchwałę wyznaczającą dzień 22 marca 2014 r. na II Walne Zgromadzenie OPDL PTI .

Następnie Prezes naszego Oddziału zainicjował dyskusję na temat kolejnej cyklicznej konferencji TERW’2014 i III Podlaskiego Spotkania Członkowskiego. Po dyskusji dokonano przeglądu wpłat członkowskich - stan rzeczywisty oceniono jako dobry. W kolejnym porządku zebrania zwrócono uwagę na nową szatę graficzną strony WWW naszego OPDL PTI i jej nową zmodyfikowaną zawartość, w tym merytoryczną.

W kolejnym punkcie ZOPDL podjął dyskusję nt realizacji uchwały z posiedzenia ZO w Hołnach Mejera dotyczącej umieszczenia strony OPDL na FB. W sprawach różnych kol . Zdzisław Babicz podjął temat podpisania umowy partnerskiej OPDL PTI z Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Ustalono jako temat otwarty do dalszych działań. Po krótkiej wymianie informacji i koncepcjach w sprawach różnych Prezes OPDL PTI podziękował wszystkim za przybycie i tym samym obrady zostały zakończone.

Aktualności

2018-06-11 Informacja o Białostockim Konkursie Tworzenia Gier Komputerowych

więcej na stronie:

http://bialjam.wi.pb.edu.pl/pl/

2018-06-11 Nominacje do nagrody OPPTINE 2018

Jury Nagrody Edukacyjnej OPPTINE 2018, po analizie nadesłanych zgłoszeń postanowiło nominować do Nagrody:

... czytaj wiecej

2018-04-30 Relacja z IV Podlaskiej Konferencji Informatycznej

 19 kwietnia odbyła się IV Podlaska Konferencja Informatyczna "RODO w praktyce" zorganizowana przez Koło PTI w Łomży.  W konferencji udział wzięło około 280 osób. Jest ona dowodem, że nasze konferencje są trafne tematycznie i dobrze zorganizowane. Zapraszamy do obejrzenia relacji foto.

Kliknij w link aby obejrzeć fotogalerię.

2017-11-10 VI SpotkanieCzłonkowskie Oddziału Podlaskiego PTI w dniach 16-17.10.2017r., w Hołnach Mejera

Spotkanie – zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI - zorganizowano w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Białostockiej. Członkowie OPdl. zostali zaproszeni mailowo, rejestrację uczestników przeprowadzono poprzez ankietę Doodle.
Uczestników spotkania powitał Prezes Oddziału Podlaskiego PTI - dr hab. Zenon A. Sosnowski, prof. Politechniki Białostockiej. Przedstawił program spotkania i życzył uczestnikom uzyskania nowych informacji, nabycia nowych umiejętności a także nawiązania kontaktów i owocnych dyskusji kuluarowych.
Dalszą część  spotkania prowadził wiceprezes OPdl. PTI  Zdzisław Babicz.
... czytaj wiecej