Składki Członkowskie

Zmiany od 01.01.2015 r- wpisowe dla wszystkich nowych członków Oddziału wynosi 20 zł

Składka członkowska za dany rok kalendarzowy jest składką roczną, którą należy wpłacać do końca miesiąca marca danego roku. Do tego terminu prosimy również uzupełnić ewentualne powstałe zaległości.

Wysokość składki na rok 2014 wynosi (podobnie jak w 2013 roku):

  • dla członków zwyczajnych – 80,00 zł
  • dla studentów (także doktorantów) – 20,00 zł
  • dla emerytów i rencistów – 20,00 zł

Opłata wpisowa dla nowych członków Oddziału jest obowiązkowa i jest to równowartość jednej rocznej składki (czyli wynosi 80,00 zł).-do dn.01.01.2015 r.

Członkowie Oddziału Podlaskiego PTI proszeni są o wpłacenie składek na rachunek:

BZ WBK 4 O/Warszawa

Nr rachunku 67 1090 1056 0000 0001 1121 2249

Polskie Towarzystwo Informatyczne ODDZIAŁ PODLASKI
ul. Wiejska 45A, lok 230 15-351 Białystok

W tytule przelewu prosimy wpisać:
Składka członkowska PTI OPDL;
imię i nazwisko;
rok, za który płacona jest składka
.

Deklaracja członkowska

Aktualności

2017-03-30 Kształcenie dualne na poziomie szkół wyższych - Waldemar Grądzki

 W trakcie III Walnego Zgromadzenia Członków PTI Oddziału Podlaskiego miało miejsce wystapienie naszego Szanownego Kolegi Waldemara Grądzkiego w zakresie kształcenia dualnego na poziomie szkół wyższych. Zachecamy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z prezentacją nszego Kolegi. Pobierz prezentację - kliknij tu. ... czytaj wiecej

2017-03-19 Nagroda Edukacyjna OP2TINE 2017

 ... czytaj wiecej

2017-02-28 III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego - 25.03.2017r.

 W związku z uchwałą ZG dot. zwołania na 24 czerwca 2017 roku XII Zjazdu Delegatów PTI, Zarząd Oddziału, na podstawie § 28 punkt 3 oraz § 29 punkty 1 i 2 Statutu, zwołuje na 25 marca 2017 r. (sobota) III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego i ustala miejsce jego przeprowadzenia w CK TITANIC, ul. Pogodna 16d w Białymstoku, godz. 11:00 – pierwszy termin, godz. 11:15 – drugi termin.

Treść uchwały

2017-02-28 Nagroda Edukacyjną Oddziału Podlaskiego PTI - OP2TINE

Nagroda Edukacyjną Oddziału Podlaskiego PTI - OP2TINE

Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI, uchwałą nr 19/II/2016 z 22 stycznia 2016r., ustanowił Nagrodę Edukacyjną OP2TINE. (Oddział Podlaski PTI Nagroda Edukacyjna). Zdzisław Babicz został upoważniony do realizacji działań związanych z przyznaniem Nagrody.

... czytaj wiecej