II Walne Zgromadzenie Oddziału Podlaskiego PTI- Sprawozdanie Zarządu

Wybrane punkty ze Sprawozdania Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI z dnia 22.03.2014

1. Zarząd Oddziału (wybrany 15.10.2011r)

 • Zenon Sosnowski- prezes
 • Antoni Cichocki- wiceprezes
 • Janusz Hauzer- skarbnik
 • Zdzisław Babicz
 • Władysław Błaszko
 • Krzysztof Cwalina
 • Wiesław Półjanowicz

2. Koło Podlaskie PTI

Wzrost liczby członków:

Rok Liczba członków Liczba przyjętych Liczba skreślonych
2010 53 18 10
2011 89 36  0
2012 114 30 4+1
2013 144 49 19
2014 159 25 10

3. Oddział Podlaski PTI

 • Koło Łomżyńskie
 • Koło Radomskie

4. Oddział Podlaski PTI- Koło PTI w Radomiu

 • Działa od 16 lutego 2012 roku.
 • Przewodniczący- kol. Tomasz Marek
 • Liczba członków- 23
 • Siedziba- Zespół Szkół Elektronicznych

Działalność:

 • popularyzacja ECDL- realizacja cyklu szkoleń ECDL
 • w ramach projektów unijnych przeprowadzono kursy ECDL dla ponad 150 osób (1050 egzaminów i 150 certyfikacji ECDL)
 • wsparcie i patronat nad III edycją konkursu grafiki komputerowej "Moje inspiracje twórczością Jacka Malczewskiego"
 • wsparcie i patronat nad konkursem Okręgu Radomskiego z matematyki i informatyki "Axiom@t"
 • wsparcie informatyczne przy organizacji konferencji naukowej "Rodzina, przedszkole i szkoła- środowiska wychowawcze dziecka"
 • współpraca z wydziałami informatycznymi uczelni radomskich( popularyzacja ECDL, współpraca IT, szkolenia dla studentów z zakresu zaawansowanych technologii sieci komputerowych)

5. ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (główne źrodło finansowania koła)

 • Szkolenia egzaminatorów ECDL-A
 • Szkolenia egzaminatorów ECDL Core
 • Szkolenia egzaminatorów ECDL e-Citizen
 • Szkolenia egzaminatorów ECDL WebStarter

6. ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

 • 6 certyfikowanych Centrów Egzaminacyjnych ECDL
 • ponad 40 certyfikowanych laboratoriów ECDL
 • ponad 113 egzaminatorów ECDL w nowym panelu
 • wdrożony nowy panel ECDL
 • 01.10.2013-ponad 10165 egzaminów ECDL
 • szkolenia egzaminatorów-ostatnie 8 grudnia
 • projekty UE z ECDL

7. IX Konferencja Naukowa

"Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy"- współorganizacja z Wydziałem Informatyki PB, Uniwersytetem w Białymstoku i Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

 • Miejsce: Hołny Mejera, Ośrodek Wypoczynkowy PB
 • Termin: wrzesień
 • 8 edycji: 2006- 2013
 • W tym roku 17- 20 września 2014

Konferencja poświęcona szeroko rozumianej problematyce informatycznych technologii eksploracji i  reprezentacji wiedzy z zakresu nauk medycznych i społecznych.
Zapraszamy do zgłaszania referatów, uwzględniających zagadnienia:

 • sieci neuropodobne
 • metody wizualizacji danych
 • zbiory rozmyte
 • zbiory przybliżone
 • sieci bayesowskie
 • logiczna reprezentacja wiedzy

8. Realizacja uchwał I Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału- 15 października 2011r.

 • powołanie Komisji ds. Współpracy z Parkami Naukowo- Technologicznymi
 • powołanie Sekcji ds. Rozwoju ECDL

9. Komisja ds. Współpracy z Parkami Naukowo- Technologicznymi

 • Powołana uchwałą Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI nr 02/I/11 z dnia 30.11.2011
 • Cel: włączanie się w aktywizowanie współpracy przedsiębiorstw ze środowiskiem naukowo-badawczym, w porozumieniu z Parkami NT, mieszczącymi się na obszarze działalności Oddziału Podlaskiego PTI
 • Skład komisji:
  kol. Robert Milewski – przewodniczący
  kol. Krzysztof Popowski
  kol. Wiesław Półjanowicz
  kol. Kazimierz Trzęsicki

10. Komisja ds. Współpracy z Parkami Naukowo- Technologicznymi

Zawarte porozumienia o współpracy:

 • Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (30.01.2012)
 • Park Naukowo-Technologiczny w Ełku (2.10.2013)
 • Park Przemysłowy Łomża (25.10.2013)

11. Współpraca z instytucjami

 •  Umowa o współpracy w zakresieedukacji informatycznej z CentrumEdukacji Nauczycieli w Białymstoku(12.03.2014r.)

12. Udział OPDL PTI w konsultacjach społecznych

 • "Grupa Robocza ds. realizacji idei ePodlaskie" - Urząd Marszałkowski Woj. Podlaskiego – przedstawicielOPDL Zdzisław Babicz zwracał uwagę na znaczenie edukacji informatycznej w tym przygotowania informatycznego nauczycieli
 • Program "Cyfrowa Szkoła" Zdzisław Babicz przekazał uwagi dotyczące wykorzystania narzędzi TIK w nauczaniu przedmiotów nieinformatycznych

13. Sekcja Rozwoju ECDL:

 • Członków: 14
 • Przewodniczący Sekcji Rozwoju ECDL: Antoni Cichocki
 • Koordynator Sekcji Innowacji i Rozwoju – Wiesław Półjanowicz
 • Koordynator Sekcji Współpracy Ponadregionalnej - Krzysztof Cwalina
 • Koordynator Sekcji Promocji - Maciej Bok

Główne kierunki działań:

Kontakt z najpopularniejszymi firmami rekrutacyjnymi oraz z portalami z ofertami pracy. Dotarcie do maksymalnej liczby pracodawców (między innymi przez firmy) w celu promowania certyfikatu ECDL jako obiektywnego i rzetelnego miernika umiejętności komputerowych kandydatów do pracy.

14. Ściągalność składek

Rok Liczba członków Liczba składek Ściągalność składek
2010 53 44 83%
2011 89 69 77,5%
2012 114 82 71,9%
2013 144 128 88,9%
2014 159 87 54,7%

15. Przedstawiciele Oddziału w organach centralnych PTI

 • Rada Naukowa PTI- kol. Leon Bobrowski
 • Zarząd Główny, Komisja ds. Jakości ECDL, Zespół Strategiczno-Statutowy  kol. Zenon Sosnowski
 • Koordynator Regionalny ECDL, Komisja ds. Członkowskich-kol. Antoni Cichocki
 • Zarząd Sekcji ds. Edukacji kol. Zdzisław Babicz

Aktualności

2019-12-27 Zaproszenie na konferencję "Informatyka w rolnictwie" - 16.01.2020

Wspólna polityka rolna UE stawia nowe wyzwania i określa nowe cele do osiągnięcia. W najbliższej przyszłości główne cele to: zagwarantowanie rentownej produkcji żywności, zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie zmiany klimatu oraz przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

... czytaj wiecej
2019-09-18 Nagroda Edukacyjna OPPTINE

Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Podlaski, wykonując swoje statutowe zadania wspierania rozwoju informatyki i edukacji informatycznej, realizuje kolejną edycję Nagrody Edukacyjnej OP2TINE (2019).

 ... czytaj wiecej

2019-03-12 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów, studentów i pracowników do wspólnego świętowania Dnia Liczby Pi.

... czytaj wiecej
2018-11-03 Zaproszenie

 Zapraszamy na otwarcie wystawy o historii informatyki polskiej - "70 lat polskiej informatyki", która odnędzie się 8 listopada (czwartek)  o godz. 11:00 w siedzibie Politechniki Białostockiej, Aula W12B.