Władze

1.     Prezes Oddziału:

o    Zenon Sosnowski - pełniący obowiązki prezesa Oddziału

2.     Zarząd Oddziału

o    Skarbnik - kol. Wiesław Półjanowicz

o    Członek Prezydium Zarządu - kol. Zdzisław Babicz

o    Członek Prezydium Zarządu - kol. Robert Milewski

o    Członek Zarządu - kol. Krzysztof Cwalina

o    Członek Zarządu - kol. Wojciech Jakubowski

o    Członek Zarządu - kol. Roman Pomichowski

3.     Komisja Rewizyjna

o    Przewodniczący - kol. Adam Szabuniewicz

o    Sekretarz - kol. Dorota Jankowska

o    Członek Komisji - kol. Andrzej Celmerowski

o    Członek Komisji - kol. Waldemar Przepiórka

4.     Sąd Koleżeński

o    Przewodniczący - kol. Dariusz Przestrzelski

o    Członek SK - kol. Andrzej Bałazy

o    Członek SK - kol. Celina Piszczatowska

5.     Komisja ds. współpracy z Parkami Naukowo-Technologicznymi

o    Przewodniczący - kol. Robert Milewski

o    Członek Komisji - kol. Krzysztof Popowski

o    Członek Komisji - kol. Wiesław Półjanowicz

o    Członek Komisji - kol. Kazimierz Trzęsicki

 

Aktualności

2017-03-30 Kształcenie dualne na poziomie szkół wyższych - Waldemar Grądzki

 W trakcie III Walnego Zgromadzenia Członków PTI Oddziału Podlaskiego miało miejsce wystapienie naszego Szanownego Kolegi Waldemara Grądzkiego w zakresie kształcenia dualnego na poziomie szkół wyższych. Zachecamy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z prezentacją nszego Kolegi. Pobierz prezentację - kliknij tu. ... czytaj wiecej

2017-03-19 Nagroda Edukacyjna OP2TINE 2017

 ... czytaj wiecej

2017-02-28 III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego - 25.03.2017r.

 W związku z uchwałą ZG dot. zwołania na 24 czerwca 2017 roku XII Zjazdu Delegatów PTI, Zarząd Oddziału, na podstawie § 28 punkt 3 oraz § 29 punkty 1 i 2 Statutu, zwołuje na 25 marca 2017 r. (sobota) III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego i ustala miejsce jego przeprowadzenia w CK TITANIC, ul. Pogodna 16d w Białymstoku, godz. 11:00 – pierwszy termin, godz. 11:15 – drugi termin.

Treść uchwały

2017-02-28 Nagroda Edukacyjną Oddziału Podlaskiego PTI - OP2TINE

Nagroda Edukacyjną Oddziału Podlaskiego PTI - OP2TINE

Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI, uchwałą nr 19/II/2016 z 22 stycznia 2016r., ustanowił Nagrodę Edukacyjną OP2TINE. (Oddział Podlaski PTI Nagroda Edukacyjna). Zdzisław Babicz został upoważniony do realizacji działań związanych z przyznaniem Nagrody.

... czytaj wiecej