Komunikat z posiedzenia Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI w Białymstoku 24.02.2012 r

Komunikat z posiedzenia Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI
w Białymstoku z dnia 24.02.2012 r.

W posiedzeniu Zarządu w dniu 24.02.2012 r. wzięło udział pięciu członków Zarządu oraz zaproszeni goście.

Po przywitaniu przez Prezesa zebranych Członków Zarządu i zaproszonych gości Prezes rozpoczął zebranie. Na wstępnie został zatwierdzony porządek obrad Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI. Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI przystąpił do obrad.

W punkcie 2 porządku obrad głos zabrał zaproszony gość prof. R. Kotowski z PWSIiP w Łomży, który przedstawił informacje na temat przygotowań do Podlaskiej Konferencji „Technologie informacyjne i komunikacyjne dla edukacji”, która ma się odbyć w dniach 30-31 maja 2012r. w Łomży.

W punkcie 3 porządku został zatwierdzony protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI.

W następnym punkcie Prezes Oddziału Podlaskiego PTI poinformował zebranych o dwóch odbytych posiedzeniach ZG PTI z 17.12.2011r. powiązane z galą 30-lecia PTI, zmianą Ogólnopolskiego Koordynatora ECDL, wdrażaniem kokpitu oraz zgody ZG PTI na powstanie Koła PTI w Radomiu w strukturach Oddziału Podlaskiego PTI.

Na kolejnym posiedzeniu ZG PTI w dniu 21.01.2012r. omawiany był stan przygotowań do ŚDSI, który ma się odbyć w dniu 17 maja 2012r. w Warszawie, poruszana była sprawa ACTA w której opinię negatywną wydał Zarząd Główny PTI oraz informacje o opinii m. in. naszego kol. Zdzisława Babicza w sprawie projektu rozporządzenia o cyfrowej szkole.

Prezes poinformował również o sfinalizowaniu umowy dwustronnej z Parkiem Naukowo- Technologicznym w Białymstoku oraz o patronacie honorowym Konferencji „BITech Administracja” organizowanej przez Biatel BIT S.A w dniach 1-2 marca 2012r. w Bobrowej Dolinie.

W punkcie 5 informacje z Walnego Zebrania Koła PTI w Radomiu przedstawił członek Zarządu kol. Władysław Błaszko, który został nowo wybranym przewodniczącym Koła. Przedstawił on plany rozwoju i działania na bieżący rok. W punkcie 6 powołano Koło PTI w Łomży.

W kolejnym punkcie porządku obrad Oddziału PDL PTI zatwierdzono regulamin Sekcji Rozwoju ECDL.

W punkcie 8 Zarząd rozpatrzył sprawy członkowskie - przyjęcia nowych członków do Kół PTI w Radomiu i w Łomży.

W kolejnym punkcie Prezes Z. Sosnowski przedstawił informacje o stanie wpłat składek członkowskich.

W następnym punkcie Prezes poinformował o Konferencji naukowej TERW'2012, która odbędzie się w dniach 12-14.09.2012r. w Hołnach Mejera i spotkaniu członków Oddziału Podlaskiego PTI w ramach tej konferencji w Hołnach Mejera w dniach 15-16.09.2012r..

W punkcie 10 zebrania kol. Wiesław Półjanowicz przedstawił informacje o działającej już stronie internetowej Naszego Oddziału PTI, którą opiekuje się kol. K. Popowski i dalszym jej rozwojem oraz koncepcją przebudowy niektórych sekcji strony.

W sprawach różnych i wolnych wnioskach nikt nie zabrał głosu po czym II Zebranie Zarządu zakończył Prezes Oddziału kol. Zenon Sosnowski dziękując serdecznie wszystkim za przybycie.

Komunikat sporządził kol. Wiesław Półjanowicz.
Białystok dn. 24.02.2012r.

Aktualności

2019-12-27 Zaproszenie na konferencję "Informatyka w rolnictwie" - 16.01.2020

Wspólna polityka rolna UE stawia nowe wyzwania i określa nowe cele do osiągnięcia. W najbliższej przyszłości główne cele to: zagwarantowanie rentownej produkcji żywności, zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie zmiany klimatu oraz przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

... czytaj wiecej
2019-09-18 Nagroda Edukacyjna OPPTINE

Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Podlaski, wykonując swoje statutowe zadania wspierania rozwoju informatyki i edukacji informatycznej, realizuje kolejną edycję Nagrody Edukacyjnej OP2TINE (2019).

 ... czytaj wiecej

2019-03-12 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów, studentów i pracowników do wspólnego świętowania Dnia Liczby Pi.

... czytaj wiecej
2018-11-03 Zaproszenie

 Zapraszamy na otwarcie wystawy o historii informatyki polskiej - "70 lat polskiej informatyki", która odnędzie się 8 listopada (czwartek)  o godz. 11:00 w siedzibie Politechniki Białostockiej, Aula W12B.