Protokół nr 1/2012 z obrad I Zebrania Członków Sekcji Rozwoju ECDL

Protokół nr 1/2012

z obrad I Zebrania Członków Sekcji Rozwoju ECDL, które odbyło się w dniu 5.05.2012 r: Zebranych członków PTI oraz zaproszonych gości powitał Wiceprezes Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI Antoni Cichocki.

Po krótkim wystąpieniu, zatwierdzeniu porządku i stwierdzeniu ważności Zebrania rozpoczęły się obrady zgodnie z porządkiem /załącznik nr 1/.

Wiceprezes Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI Antoni Cichocki poinformował zebranych o celach Sekcji Rozwoju ECDL oraz proponowanych działaniach.

W kolejnym punkcie obrad jednogłośnie ustalono iż wybory do Zarządu Sekcji Rozwoju ECDL odbędą się w trybie jawnym.

W wyniku głosowania jednogłośnie wybrani zostali następujący członkowie:

 1. Antoni Cichocki
 2. Wiesław Półjanowicz
 3. Katarzyna Błaszko
 4. Krzysztof Cwalina
 5. Maciej Bok

Członkowie Zarządu Sekcji w głosowaniu powołali Antoniego Cichockiego na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Sekcji Rozwoju ECDL oraz Katarzynę Błaszko na stanowisko Sekretarza.

Po przemówieniu przewodniczącego Sekcji Rozwoju ECDL oraz omówieniu regulaminu Sekcji powołane zostały trzy zespoły robocze oraz jednogłośnie wybrani koordynatorzy zespołów:

 1. Zespół rozwoju i promocji (kol. Maciej Bok)
 2. Zespół innowacji i przedsięwzięć (kol. Wiesław Półjanowicz)
 3. Zespół współpracy ponadregionalnej i krajowej (kol. Krzysztof Cwalina)

W wolnych wnioskach podjęto dyskusję w której poruszano wiele kwestii związanych z rozwojem ECDL w Polsce między innymi o:

 • poinformowaniu egzaminatorów ECDL o istnieniu i pracy Sekcji
 • zwiększeniu ilości testów próbnych
 • informacji w sprawach błędów w egzaminach
 • rozwój ECDL w szkołach (tworzenie laboratoriów edukacyjnych, plakatów i innych reklam propagujących ECDL)
 • informacjach o nowych produktach (dla kogo przeznaczone, kto może przeprowadzać szkolenia, egzaminy)
 • powstaniu nowego certyfikatu „Trener IT”
 • dodawaniu do nowych produktów przedrostka „ECDL” celem łatwiejszego otrzymania dotacji z Unii Europejskiej
 • ECDL e-nauczyciel (kiedy zostanie wprowadzony, produkt poszukiwany na rynku polskim)
 • ujednolicenie zakresu modułów dla certyfikatu ECDL Start

Następnie zabrał głos Przewodniczący Zarządu Sekcji z podziękowaniem za udzielone wotum zaufania życząc miłej i owocnej współpracy.

Obrady zakończył Przewodniczący Zarządu Sekcji.

Protokół sporządziła Katarzyna Błaszko Radom dn. 9.05.2012 r.

Aktualności

2017-11-10 VI SpotkanieCzłonkowskie Oddziału Podlaskiego PTI w dniach 16-17.10.2017r., w Hołnach Mejera

Spotkanie – zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI - zorganizowano w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Białostockiej. Członkowie OPdl. zostali zaproszeni mailowo, rejestrację uczestników przeprowadzono poprzez ankietę Doodle.
Uczestników spotkania powitał Prezes Oddziału Podlaskiego PTI - dr hab. Zenon A. Sosnowski, prof. Politechniki Białostockiej. Przedstawił program spotkania i życzył uczestnikom uzyskania nowych informacji, nabycia nowych umiejętności a także nawiązania kontaktów i owocnych dyskusji kuluarowych.
Dalszą część  spotkania prowadził wiceprezes OPdl. PTI  Zdzisław Babicz.
... czytaj wiecej

2017-11-06 Podlaskie EduInnowacje 2017

Entuzjaści nowoczesnych technologii spotkali się na Konferencji Podlaskie EDUinnowacje w Mońkach

Jak nowocześnie uczyć? Jak nawiązywać dobre relacje? Odpowiedzi na to pytanie szukało ponad stu nauczycieli z województwa podlaskiego uczestniczących w dniach 7 i 8.10 w konferencji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Celem "Podlaskich Eduinnowacji 2017" było zaprezentowanie uczestnikom nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w edukacji na miarę XXI wieku.... czytaj wiecej

2017-03-30 Kształcenie dualne na poziomie szkół wyższych - Waldemar Grądzki

 W trakcie III Walnego Zgromadzenia Członków PTI Oddziału Podlaskiego miało miejsce wystapienie naszego Szanownego Kolegi Waldemara Grądzkiego w zakresie kształcenia dualnego na poziomie szkół wyższych. Zachecamy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z prezentacją nszego Kolegi. Pobierz prezentację - kliknij tu. ... czytaj wiecej

2017-03-19 Nagroda Edukacyjna OP2TINE 2017

 ... czytaj wiecej