Protokół nr 1/2012 z obrad I Zebrania Członków Sekcji Rozwoju ECDL

Protokół nr 1/2012

z obrad I Zebrania Członków Sekcji Rozwoju ECDL, które odbyło się w dniu 5.05.2012 r: Zebranych członków PTI oraz zaproszonych gości powitał Wiceprezes Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI Antoni Cichocki.

Po krótkim wystąpieniu, zatwierdzeniu porządku i stwierdzeniu ważności Zebrania rozpoczęły się obrady zgodnie z porządkiem /załącznik nr 1/.

Wiceprezes Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI Antoni Cichocki poinformował zebranych o celach Sekcji Rozwoju ECDL oraz proponowanych działaniach.

W kolejnym punkcie obrad jednogłośnie ustalono iż wybory do Zarządu Sekcji Rozwoju ECDL odbędą się w trybie jawnym.

W wyniku głosowania jednogłośnie wybrani zostali następujący członkowie:

 1. Antoni Cichocki
 2. Wiesław Półjanowicz
 3. Katarzyna Błaszko
 4. Krzysztof Cwalina
 5. Maciej Bok

Członkowie Zarządu Sekcji w głosowaniu powołali Antoniego Cichockiego na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Sekcji Rozwoju ECDL oraz Katarzynę Błaszko na stanowisko Sekretarza.

Po przemówieniu przewodniczącego Sekcji Rozwoju ECDL oraz omówieniu regulaminu Sekcji powołane zostały trzy zespoły robocze oraz jednogłośnie wybrani koordynatorzy zespołów:

 1. Zespół rozwoju i promocji (kol. Maciej Bok)
 2. Zespół innowacji i przedsięwzięć (kol. Wiesław Półjanowicz)
 3. Zespół współpracy ponadregionalnej i krajowej (kol. Krzysztof Cwalina)

W wolnych wnioskach podjęto dyskusję w której poruszano wiele kwestii związanych z rozwojem ECDL w Polsce między innymi o:

 • poinformowaniu egzaminatorów ECDL o istnieniu i pracy Sekcji
 • zwiększeniu ilości testów próbnych
 • informacji w sprawach błędów w egzaminach
 • rozwój ECDL w szkołach (tworzenie laboratoriów edukacyjnych, plakatów i innych reklam propagujących ECDL)
 • informacjach o nowych produktach (dla kogo przeznaczone, kto może przeprowadzać szkolenia, egzaminy)
 • powstaniu nowego certyfikatu „Trener IT”
 • dodawaniu do nowych produktów przedrostka „ECDL” celem łatwiejszego otrzymania dotacji z Unii Europejskiej
 • ECDL e-nauczyciel (kiedy zostanie wprowadzony, produkt poszukiwany na rynku polskim)
 • ujednolicenie zakresu modułów dla certyfikatu ECDL Start

Następnie zabrał głos Przewodniczący Zarządu Sekcji z podziękowaniem za udzielone wotum zaufania życząc miłej i owocnej współpracy.

Obrady zakończył Przewodniczący Zarządu Sekcji.

Protokół sporządziła Katarzyna Błaszko Radom dn. 9.05.2012 r.

Aktualności

2017-03-30 Kształcenie dualne na poziomie szkół wyższych - Waldemar Grądzki

 W trakcie III Walnego Zgromadzenia Członków PTI Oddziału Podlaskiego miało miejsce wystapienie naszego Szanownego Kolegi Waldemara Grądzkiego w zakresie kształcenia dualnego na poziomie szkół wyższych. Zachecamy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z prezentacją nszego Kolegi. Pobierz prezentację - kliknij tu. ... czytaj wiecej

2017-03-19 Nagroda Edukacyjna OP2TINE 2017

 ... czytaj wiecej

2017-02-28 III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego - 25.03.2017r.

 W związku z uchwałą ZG dot. zwołania na 24 czerwca 2017 roku XII Zjazdu Delegatów PTI, Zarząd Oddziału, na podstawie § 28 punkt 3 oraz § 29 punkty 1 i 2 Statutu, zwołuje na 25 marca 2017 r. (sobota) III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego i ustala miejsce jego przeprowadzenia w CK TITANIC, ul. Pogodna 16d w Białymstoku, godz. 11:00 – pierwszy termin, godz. 11:15 – drugi termin.

Treść uchwały

2017-02-28 Nagroda Edukacyjną Oddziału Podlaskiego PTI - OP2TINE

Nagroda Edukacyjną Oddziału Podlaskiego PTI - OP2TINE

Zarząd Oddziału Podlaskiego PTI, uchwałą nr 19/II/2016 z 22 stycznia 2016r., ustanowił Nagrodę Edukacyjną OP2TINE. (Oddział Podlaski PTI Nagroda Edukacyjna). Zdzisław Babicz został upoważniony do realizacji działań związanych z przyznaniem Nagrody.

... czytaj wiecej