Protokół nr 1/2012 z obrad I Zebrania Członków Sekcji Rozwoju ECDL

Protokół nr 1/2012

z obrad I Zebrania Członków Sekcji Rozwoju ECDL, które odbyło się w dniu 5.05.2012 r: Zebranych członków PTI oraz zaproszonych gości powitał Wiceprezes Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI Antoni Cichocki.

Po krótkim wystąpieniu, zatwierdzeniu porządku i stwierdzeniu ważności Zebrania rozpoczęły się obrady zgodnie z porządkiem /załącznik nr 1/.

Wiceprezes Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI Antoni Cichocki poinformował zebranych o celach Sekcji Rozwoju ECDL oraz proponowanych działaniach.

W kolejnym punkcie obrad jednogłośnie ustalono iż wybory do Zarządu Sekcji Rozwoju ECDL odbędą się w trybie jawnym.

W wyniku głosowania jednogłośnie wybrani zostali następujący członkowie:

 1. Antoni Cichocki
 2. Wiesław Półjanowicz
 3. Katarzyna Błaszko
 4. Krzysztof Cwalina
 5. Maciej Bok

Członkowie Zarządu Sekcji w głosowaniu powołali Antoniego Cichockiego na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Sekcji Rozwoju ECDL oraz Katarzynę Błaszko na stanowisko Sekretarza.

Po przemówieniu przewodniczącego Sekcji Rozwoju ECDL oraz omówieniu regulaminu Sekcji powołane zostały trzy zespoły robocze oraz jednogłośnie wybrani koordynatorzy zespołów:

 1. Zespół rozwoju i promocji (kol. Maciej Bok)
 2. Zespół innowacji i przedsięwzięć (kol. Wiesław Półjanowicz)
 3. Zespół współpracy ponadregionalnej i krajowej (kol. Krzysztof Cwalina)

W wolnych wnioskach podjęto dyskusję w której poruszano wiele kwestii związanych z rozwojem ECDL w Polsce między innymi o:

 • poinformowaniu egzaminatorów ECDL o istnieniu i pracy Sekcji
 • zwiększeniu ilości testów próbnych
 • informacji w sprawach błędów w egzaminach
 • rozwój ECDL w szkołach (tworzenie laboratoriów edukacyjnych, plakatów i innych reklam propagujących ECDL)
 • informacjach o nowych produktach (dla kogo przeznaczone, kto może przeprowadzać szkolenia, egzaminy)
 • powstaniu nowego certyfikatu „Trener IT”
 • dodawaniu do nowych produktów przedrostka „ECDL” celem łatwiejszego otrzymania dotacji z Unii Europejskiej
 • ECDL e-nauczyciel (kiedy zostanie wprowadzony, produkt poszukiwany na rynku polskim)
 • ujednolicenie zakresu modułów dla certyfikatu ECDL Start

Następnie zabrał głos Przewodniczący Zarządu Sekcji z podziękowaniem za udzielone wotum zaufania życząc miłej i owocnej współpracy.

Obrady zakończył Przewodniczący Zarządu Sekcji.

Protokół sporządziła Katarzyna Błaszko Radom dn. 9.05.2012 r.

Aktualności

2019-12-27 Zaproszenie na konferencję "Informatyka w rolnictwie" - 16.01.2020

Wspólna polityka rolna UE stawia nowe wyzwania i określa nowe cele do osiągnięcia. W najbliższej przyszłości główne cele to: zagwarantowanie rentownej produkcji żywności, zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie zmiany klimatu oraz przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

... czytaj wiecej
2019-09-18 Nagroda Edukacyjna OPPTINE

Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Podlaski, wykonując swoje statutowe zadania wspierania rozwoju informatyki i edukacji informatycznej, realizuje kolejną edycję Nagrody Edukacyjnej OP2TINE (2019).

 ... czytaj wiecej

2019-03-12 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów, studentów i pracowników do wspólnego świętowania Dnia Liczby Pi.

... czytaj wiecej
2018-11-03 Zaproszenie

 Zapraszamy na otwarcie wystawy o historii informatyki polskiej - "70 lat polskiej informatyki", która odnędzie się 8 listopada (czwartek)  o godz. 11:00 w siedzibie Politechniki Białostockiej, Aula W12B.