Komunikat z Posiedzenia Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI w Białymstoku z dnia 15.07.2013 r.

Na posiedzeniu Zarządu Prezes poinformował wszystkich Członków Zarządu o dwóch posiedzeniach ZG PTI, które odbyły się w międzyczasie od ostatniego posiedzenia Zarządu Oddziału jak też podejmowanych uchwałach i inicjatywach.

Na szczególną uwagę zasługiwał pozytywny wynik finansowy PTI Oddziału Podlaskiego w bieżącym półroczu oraz wynik sprzedaży Certyfikacji ECDL, który wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego. Powstaje też bezpłatna elektroniczna wersja biuletynu PTI dostępna dla członków opłacających składki.

Oprócz wielu informacji z posiedzeń Zarządu Głównego PTI Prezes kol. Zenon Sosnowski poinformował zebranych o udzielonych rekomendacjach członkom Zarządu Oddziału Podlaskiego do pracy w wielu lokalnych i regionalnych przedsięwzięciach min z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz rekomendacjach naszych kolegów do pracy w roli ekspertów.

Zarząd przyjął jednogłośnie zgodnie ze Statutem uchwałę o skreśleniu z listy członków PTI 5 osób ze względu na zaległości w opłacaniu składek. Natomiast po analizie przedstawionych rekomendacji Zarządu Oddziału Podlaskiego przyjął w poczet nowych członków Oddziału 13 osób.

Zarząd omówił kwestię organizacyjną tegorocznej VIII Konferencji TERW, która odbędzie się z w dniach 25 - 28.09 .2013r. w Hołnach Mejera. Również podjął ostateczną decyzję o organizacji II Podlaskiego Spotkania Członkowskiego, które odbędzie się w dniach 28 - 29.09 .2013r. w Hołnach Mejera.

Następnie Prezes kol. Zenon Sosnowski przedstawił stan opłaconych składek z br. Kolejną sprawą obrad był temat przebudowy strony internetowej Oddziału Podlaskiego.

W sprawach różnych zabrał głos kol. Zdzisław Babicz informując o pierwszym inauguracyjnym spotkaniu Zespołu Ekspertów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz o inicjatywach na Konferencji „Informatyka w Edukacji” w Toruniu.

Poruszono również temat ilości godzin technologii informacyjnej w uczelniach nieinformatycznych oraz kwestię ewentualnych przyszłych partnerstw Organizacji z Oddziałem Podlaskim PTI.

Zebranie Zarządu zakończył Prezes Oddziału kol. Zenon Sosnowski dziękując serdecznie wszystkim za przybycie.

Aktualności

2019-12-27 Zaproszenie na konferencję "Informatyka w rolnictwie" - 16.01.2020

Wspólna polityka rolna UE stawia nowe wyzwania i określa nowe cele do osiągnięcia. W najbliższej przyszłości główne cele to: zagwarantowanie rentownej produkcji żywności, zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie zmiany klimatu oraz przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju terytorialnego.

... czytaj wiecej
2019-09-18 Nagroda Edukacyjna OPPTINE

Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Podlaski, wykonując swoje statutowe zadania wspierania rozwoju informatyki i edukacji informatycznej, realizuje kolejną edycję Nagrody Edukacyjnej OP2TINE (2019).

 ... czytaj wiecej

2019-03-12 Międzynarodowy Dzień Liczby Pi

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów, studentów i pracowników do wspólnego świętowania Dnia Liczby Pi.

... czytaj wiecej
2018-11-03 Zaproszenie

 Zapraszamy na otwarcie wystawy o historii informatyki polskiej - "70 lat polskiej informatyki", która odnędzie się 8 listopada (czwartek)  o godz. 11:00 w siedzibie Politechniki Białostockiej, Aula W12B.