Komunikat z Posiedzenia Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI w Białymstoku z dnia 15.07.2013 r.

Na posiedzeniu Zarządu Prezes poinformował wszystkich Członków Zarządu o dwóch posiedzeniach ZG PTI, które odbyły się w międzyczasie od ostatniego posiedzenia Zarządu Oddziału jak też podejmowanych uchwałach i inicjatywach.

Na szczególną uwagę zasługiwał pozytywny wynik finansowy PTI Oddziału Podlaskiego w bieżącym półroczu oraz wynik sprzedaży Certyfikacji ECDL, który wzrósł w porównaniu do roku poprzedniego. Powstaje też bezpłatna elektroniczna wersja biuletynu PTI dostępna dla członków opłacających składki.

Oprócz wielu informacji z posiedzeń Zarządu Głównego PTI Prezes kol. Zenon Sosnowski poinformował zebranych o udzielonych rekomendacjach członkom Zarządu Oddziału Podlaskiego do pracy w wielu lokalnych i regionalnych przedsięwzięciach min z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz rekomendacjach naszych kolegów do pracy w roli ekspertów.

Zarząd przyjął jednogłośnie zgodnie ze Statutem uchwałę o skreśleniu z listy członków PTI 5 osób ze względu na zaległości w opłacaniu składek. Natomiast po analizie przedstawionych rekomendacji Zarządu Oddziału Podlaskiego przyjął w poczet nowych członków Oddziału 13 osób.

Zarząd omówił kwestię organizacyjną tegorocznej VIII Konferencji TERW, która odbędzie się z w dniach 25 - 28.09 .2013r. w Hołnach Mejera. Również podjął ostateczną decyzję o organizacji II Podlaskiego Spotkania Członkowskiego, które odbędzie się w dniach 28 - 29.09 .2013r. w Hołnach Mejera.

Następnie Prezes kol. Zenon Sosnowski przedstawił stan opłaconych składek z br. Kolejną sprawą obrad był temat przebudowy strony internetowej Oddziału Podlaskiego.

W sprawach różnych zabrał głos kol. Zdzisław Babicz informując o pierwszym inauguracyjnym spotkaniu Zespołu Ekspertów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz o inicjatywach na Konferencji „Informatyka w Edukacji” w Toruniu.

Poruszono również temat ilości godzin technologii informacyjnej w uczelniach nieinformatycznych oraz kwestię ewentualnych przyszłych partnerstw Organizacji z Oddziałem Podlaskim PTI.

Zebranie Zarządu zakończył Prezes Oddziału kol. Zenon Sosnowski dziękując serdecznie wszystkim za przybycie.

Aktualności

2018-06-11 Informacja o Białostockim Konkursie Tworzenia Gier Komputerowych

więcej na stronie:

http://bialjam.wi.pb.edu.pl/pl/

2018-06-11 Nominacje do nagrody OPPTINE 2018

Jury Nagrody Edukacyjnej OPPTINE 2018, po analizie nadesłanych zgłoszeń postanowiło nominować do Nagrody:

... czytaj wiecej

2018-04-30 Relacja z IV Podlaskiej Konferencji Informatycznej

 19 kwietnia odbyła się IV Podlaska Konferencja Informatyczna "RODO w praktyce" zorganizowana przez Koło PTI w Łomży.  W konferencji udział wzięło około 280 osób. Jest ona dowodem, że nasze konferencje są trafne tematycznie i dobrze zorganizowane. Zapraszamy do obejrzenia relacji foto.

Kliknij w link aby obejrzeć fotogalerię.

2017-11-10 VI SpotkanieCzłonkowskie Oddziału Podlaskiego PTI w dniach 16-17.10.2017r., w Hołnach Mejera

Spotkanie – zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI - zorganizowano w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Białostockiej. Członkowie OPdl. zostali zaproszeni mailowo, rejestrację uczestników przeprowadzono poprzez ankietę Doodle.
Uczestników spotkania powitał Prezes Oddziału Podlaskiego PTI - dr hab. Zenon A. Sosnowski, prof. Politechniki Białostockiej. Przedstawił program spotkania i życzył uczestnikom uzyskania nowych informacji, nabycia nowych umiejętności a także nawiązania kontaktów i owocnych dyskusji kuluarowych.
Dalszą część  spotkania prowadził wiceprezes OPdl. PTI  Zdzisław Babicz.
... czytaj wiecej