PTI

III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego - 25.03.2017r.

 W związku z uchwałą ZG dot. zwołania na 24 czerwca 2017 roku XII Zjazdu Delegatów PTI, Zarząd Oddziału, na podstawie § 28 punkt 3 oraz § 29 punkty 1 i 2 Statutu, zwołuje na 25 marca 2017 r. (sobota) III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego i ustala miejsce jego przeprowadzenia w CK TITANIC, ul. Pogodna 16d w Białymstoku, godz. 11:00 – pierwszy termin, godz. 11:15 – drugi termin.

Szczegóły w Aktualnościach - treść Uchwały kliknij tu

1. Porządek obrad III Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Podlaskiego PTI

2. Regulamin obrad III Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Podlaskiego PTI

3. Regulamin wyborów władz Oddziału Podlaskiego PTI oraz delegatów na Zjazd PTI

 


PTI jest opiniotwórczym stowarzyszeniem informatyków, skoncentrowanym na rozwoju informatyki, zawodu informatyka oraz społeczeństwa informacyjnego.

Członkami PTI są specjaliści - informatycy, eksperci różnych specjalności, podejmujący wspólne działania w dziedzinie informatyki na płaszczyźnie zawodowej i naukowej. Są to zawodowi informatycy, posiadający poczucie odpowiedzialności w pracy, poczucie wzajemnego szacunku dla posiadanej wiedzy i umiejętności, wykonujący swoją pracę i zadania rzetelnie, z należytą starannością i w zgodzie z etyka zawodową.

Polskie Towarzystwo Informatyczne na Podlasiu

  1. Początki działalności
    W latach osiemdziesiątych w Białymstoku działało Koło PTI. Jego członkami byli pracownicy: ZETO Białystok, Politechniki Białostockiej i Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Spośród obecnych członków PTI do Kola należeli:
  • Z. Sosnowski (od 1982 r.),
  • J. Hauzer (od 1984 r.)
  • A. Zalewska (od 1987 r.) .

Do Koła PTI w Białymstoku należał też członek założyciel PTI Andrzej Trybulec.
W latach dziewięćdziesiątych działalność Koła osłabła a nieliczni jego członkowie zostali członkami Oddziału Mazowieckiego.

  1. Reaktywacja Koła Podlaskiego- maj, 2007
    Inicjatorem reaktywacji działalności w Kole Białostockim był kol. Zenon Sosnowski. Jednym z głównych zadań realizowanych przez Zarząd Koła były starania o systematyczny wzrost liczby członków PTI.
  2. Powstanie Oddziału Podlaskiego PTI- październik, 2011

 

Aktualności

2017-11-10 VI SpotkanieCzłonkowskie Oddziału Podlaskiego PTI w dniach 16-17.10.2017r., w Hołnach Mejera

Spotkanie – zgodnie z decyzją Zarządu Oddziału Podlaskiego PTI - zorganizowano w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Białostockiej. Członkowie OPdl. zostali zaproszeni mailowo, rejestrację uczestników przeprowadzono poprzez ankietę Doodle.
Uczestników spotkania powitał Prezes Oddziału Podlaskiego PTI - dr hab. Zenon A. Sosnowski, prof. Politechniki Białostockiej. Przedstawił program spotkania i życzył uczestnikom uzyskania nowych informacji, nabycia nowych umiejętności a także nawiązania kontaktów i owocnych dyskusji kuluarowych.
Dalszą część  spotkania prowadził wiceprezes OPdl. PTI  Zdzisław Babicz.
... czytaj wiecej

2017-11-06 Podlaskie EduInnowacje 2017

Entuzjaści nowoczesnych technologii spotkali się na Konferencji Podlaskie EDUinnowacje w Mońkach

Jak nowocześnie uczyć? Jak nawiązywać dobre relacje? Odpowiedzi na to pytanie szukało ponad stu nauczycieli z województwa podlaskiego uczestniczących w dniach 7 i 8.10 w konferencji w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. Celem "Podlaskich Eduinnowacji 2017" było zaprezentowanie uczestnikom nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w edukacji na miarę XXI wieku.... czytaj wiecej

2017-03-30 Kształcenie dualne na poziomie szkół wyższych - Waldemar Grądzki

 W trakcie III Walnego Zgromadzenia Członków PTI Oddziału Podlaskiego miało miejsce wystapienie naszego Szanownego Kolegi Waldemara Grądzkiego w zakresie kształcenia dualnego na poziomie szkół wyższych. Zachecamy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z prezentacją nszego Kolegi. Pobierz prezentację - kliknij tu. ... czytaj wiecej

2017-03-19 Nagroda Edukacyjna OP2TINE 2017

 ... czytaj wiecej